Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow O Golfu
O Golfu
Pravidla golfu - Pravidla hry
Sunday, 17 December 2006

HRA

Pravidlo 1 - Hra

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice

1-1. Všeobecně

Golfová hra spočívá v hraní míčem holí z odpaliště do jamky jednou nebo více postupnými ranami v souladu s Pravidly.

Celý článek...
 
Pravidla golfu - Definice
Sunday, 17 December 2006

Definice jsou řazeny abecedně. V Pravidlech samých jsou definované pojmy psány kurzívou.

Bankr (Bunker)

"Bankr" je písková překážka, vytvořená úpravou terénu, obvykle je to prohlubeň, v níž byla tráva a půda nahrazena pískem.

Travnaté plochy, které bankr ohraničují nebo v něm leží, počítaje v to i části vybudované z drnů (ať už travnaté, či holé), nejsou jeho součástí. Stěna nebo hrana bankru, která není travnatá, je součástí bankru.

Hranice bankru se promítají svisle dolů, ale ne vzhůru. Míč je v bankru, jestliže v něm leží nebo se ho jakkoli dotýká.

 

Celý článek...
 
Pravidla golfu - Úvod
Sunday, 17 December 2006
Tento oddíl obsahuje doporučení ohledně chování a způsobu, jak hrát golf. Pokud se hráči budou těmito doporučeními řídit, hra bude pro všechny zúčastněné více zábavná. Základním principem je, že za všech okolností je potřeba brát ohledy na všechny ostatní osoby na hřišti.
Celý článek...
 
Pravidla golfu - hlavní změny
Sunday, 17 December 2006

VŠEOBECNĚ

Celá Pravidla byla pro větší jasnost přeformulována, a to v duchu současného jazyka.

ETIKETA

Celá sekce byla podstatným způsobem pozměněna a rozšířena tak, aby dávala širší vodítko ohledně golfových zvyklostí a aby vyjadřovala, že za jejich závažné porušení může Soutěžní výbor podle Pravidla 33-7 hráče diskvalifikovat.

Celý článek...
 
Pravidla golfu - jak používat pravidla
Sunday, 17 December 2006

Rozlišujte formulace

Pravidla jsou psána velmi přesnou a promyšlenou formou. Měli byste mít na zřeteli a chápat následující rozdíly v použití slov:

může, smí = možnost

měl by = doporučení

musí = předpis (a trest, pokud nedojde k jeho naplnění)

míč = je možno provést nahrazení míče (např. Pravidla 26, 27 nebo 28)

původní míč = není možno provést nahrazení míče (např. Pravidla 24-2 nebo 25-1)

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Následující > Konec >>

Výsledky 10 - 18 z 18