Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow O Golfu arrow Kompletní pravidla golfu
Kompletní pravidla golfu
Sunday, 17 December 2006

Předmluva

Počínaje 1. lednem 2004 přecházejí řídící pravomoce a odpovědnost Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews na R&A Rules Limited.

Tato kniha obsahuje Pravidla golfu, která budou celosvětově platná od 1. ledna 2004. Představuje vyvrcholení čtyřleté práce Royal and Ancient Golf Club of St Andrews a United States Golf Association, které předcházely konzultace s jinými golfovými organizacemi z celého světa.

Přestože bylo zachováno vžité číslování a žádná z provedených změn neovlivní podstatným způsobem hru, představují tato Pravidla nejobsáhlejší revizi Pravidel golfu za posledních dvacet let. Celý text prošel jazykovou revizí a poprvé byla ustavena jasná souvislost mezi etiketou hry a Pravidly samými. Tyto a další podstatné změny jsou shrnuty na stránkách 8-12.

Při zavádění těchto změn měly obě řídící organizace na paměti neustálou potřebu Pravidla vyjasnit, a přitom, kdekoli to bylo možné, zjednodušit. Ačkoli sladit tyto dva cíle není snadné, věříme, že bylo dosaženo rozumné vyváženosti.

Jak R&A, tak USGA se snaží o to, aby respektování a dodržování Pravidel bylo co nejvíce rozšířeno a aby byla zachována celistvost golfu na všech úrovních. S těmito cíli a pro dobro golfu pokračujeme v naší úzké spolupráci.

Na závěr bychom rádi poděkovali za vykonanou práci příslušným výborům, ale také všem těm, kteří nejrůznějšími způsoby a měrou přispěli ke vzniku této revidované verze.

Ian R H Pattinson - Chairman, Rules of Golf Committee, The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews

Paul D Caruso Jr -  Chairman, Rules of Golf Committee, United States Golf Association

Předmluva překladatele

Právě čtete český překlad Pravidel golfu platných od 1. ledna 2004. Jedná se o první česká Pravidla, která jsou oficiálně licencována od R&A.

Jak originál, tak i překlad doznal od předchozí verze mnoha změn. Vzhledem k rozdílné povaze obou jazyků se ale ne všechny změny z originálu promítnou do českého překladu. Na druhou stranu došlo k přeformulování i řady odstavců, které v originále zůstaly stejné. Cílem bylo, stejně jako v originále, sjednotit a co možná nejvíce vyjasnit a zároveň zjednodušit použité formulace.

Aby formulace byly co možná nejpřesnější a nepřipouštěly mylný výklad, je na některých místech jazyková stránka (např. slovosled) podřízena stránce významové. S cílem zachovat maximální věrnost originálu a také zlepšit orientaci při čtení, jsou některé pojmy psány s velkým počátečním písmenem. Jedná se zejména o: Pravidlo, Místní pravidlo, Dodatek, Rozhodnutí a Soutěžní výbor.

Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi s prací na překladu, a zejména pak s korekturami nezištně pomáhali.

Dalibor Procházka, ČGF

Kompletní pravidla golfu

 


 
< Předch.   Další >