Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow Aktuality arrow Czech Republic – The Golf Republic
Czech Republic – The Golf Republic
Sunday, 20 January 2008

Golf republicV pátek 11. ledna 2008 se v rámci odborného doprovodného programu 18. mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO a 17. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour na brněnském výstavišti uskutečnila odborná panelová diskuse CzechTourism na téma „Czech Republic – The Golf Republic aneb Marketing České republiky jako golfové destinace v zahraničí 2008“. 

Agenturu CzechTourism reprezentovala koordinátorka pro golfovou turistiku Helena Kopecká; diskuzi moderoval Tomáš Kulman, business development manager KPMG ČR; za Czech Golf Travel Association byl přítomen Jan Makarius a nechyběla ani producentka nové golfové brožury CzechTourism Amara Zemplinerová. Opravdovým bonbónkem pro všechny zúčastněné byl zahraniční host přímo z „domova golfu“, skotského St. Andrews, Mike Woodcock. V auditoriu se za 2,5 hodiny trvání konference vystřídalo zhruba 80 posluchačů z řad novinářů z největších českých hromadných sdělovacích prostředků, ale i z odborných periodik, zástupci firem podnikajících v golfové turistice včetně manažerů golfových hřišť, developerů, komunálních a krajských politiků, zástupců regionální veřejné správy, destinačních managementů a dalších subjektů.

Konferenci zahájila Helena Kopecká prezentací týkající se aktivit agentury CzechTourism na poli golfové turistiky v roce 2007 a marketingového plánu na rok 2008. V roce 2007, který byl druhým rokem systematické propagace ČR jako golfové destinace, CzechTourism uskutečnil několik zásadních kroků v této oblasti. V srpnu 2007 vydal svůj historicky první golfový katalog, v průběhu celého roku realizoval ve spolupráci s KPMG ČR a golfovými hřišti první statistické šetření týkající se počtu a profilu zahraničních golfistů přijíždějících do České republiky hrát golf, nechal natočit třicetivteřinový golfový spot, zorganizoval tři press tripy pro 30 zahraničních novinářů, podpořil golfové akce na domácím trhu a prezentoval destinaci na 10 zahraničních golfových veletrzích. Propagace probíhala pod hlavičkou ocenění „Neobjevená golfová destinace roku 2007“. Dobrou zprávou je, že v roce 2008 se golf stává tzv. národním produktem a v propagaci golfové turistiky se bude i nadále pokračovat. Pro rok 2008 zvolil CzechTourism marketingově agresivnější slogan „Czech Republic – The Golf Republic“, který chce opět prezentovat prostřednictvím zahraničních médií a účastí na golfových veletrzích. Novinkou pak bude zajištění expozic na významných evropských PGA turnajích.

Jako druhý zaujal místo u prezentačního stolku Mike Woodcock. Mike Woodcock pracuje jako communications manager pro St Andrews Links Trust. St Andrews Links Trust byl založen v roce 1974 aktem parlamentu a je to nezisková organizace, která je zodpovědná za provoz a údržbu 7 golfových hřišť na linksu v St Andrews včetně proslulého Old Course a nového Castle Course. Mike Woodcock se specializuje na PR a marketing obou výše zmíněných hřišť. Úvod jeho prezentace se soustředil na historii golfu v St Andrews a především pak na poslání St Andrews Links Trust. Apeloval na to, aby tato organizace nebyla zaměňována s golfovým klubem Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, protože jejich činnost je výrazně odlišná. V druhé části prezentace se již soustředil na význam aktivního public relations a marketingu, které je naprosto nezbytné i v případě nejslavnějšího hřiště světa. Zdůraznil, že St Andrews je mnohem více než jen Old Course. Je to 6 dalších kvalitních golfových hřišť a související zázemí kluboven, obchodů, greenkeepingových zařízení a výukových center. Jako novou výzvu z hlediska PR a marketingu pro St Andrews Links Trust označil propagaci golfové akademie otevřené v červnu 2006 a potom samozřejmě v letošním roce plánované a netrpělivě očekávané otevření sedmého hřiště Castle Course.

Blok prezentací ukončil Tomáš Kulman z KPMG Česká republika, který seznámil s prvními daty získanými z výzkumu příjezdové golfové turistiky. Výzkum probíhal po celou loňskou golfovou sezónu. Tento pilotní projekt CzechTourism si kladl za cíl zbavit české golfové prostředí „bolavého místa“ v podobě absolutní absence relevantních golfových dat jako je profil klienta, jeho chování či zájmu o konkrétní turistické produkty. Největší očekávání vyvolalo zveřejnění počtu golfových turistů navštěvujících ročně Českou republiku. Vzhledem k tomu, že spolupráce s českými golfovými hřišti při sběru dat neprobíhala ideálně, je toto číslo pouze kvalifikovaným odhadem a pohybuje se v rozmezí mezi 12 000 – 15 000 golfisty za sezónu. Dominantními národnostmi jsou Velká Británie, Německo, Rakousko, Holandsko a skandinávské země. Důvodem návštěvy je u celých 70% turistů primárně golf a u 27% pak jiná aktivita. 68% turistů v současné době přijíždí s agenturou a 32% individuálně. Zajímavá data ukázal věkový profil turistů, který se pohybuje z 77% mezi 51 a 70 lety. Pouze 16% z celkového počtu návštěvníků tvořily v roce 2007 ženy. Důležitým poznatkem také je zjištění, že 43% golfových turistů stráví v naší zemi více než 5 dní a 52% 3-5 dní, 61% hraje po dobu pobytu dvě nebo tři hřiště.

Závěrečná slova za panelisty pronesla paní Amara Zemplinerová o produkci golfové brožury CzechTourism a Jan Makarius, který zhodnotil proběhlé fam tripy za rok 2007. Poté oznámil, že v roce 2008 bude CGTA ve spolupráci s CzechTourism pořádat opět tři fam tripy.

CzechTourism tuto panelovou diskuzi pořádal s cílem vyvolat debatu o tom, jak by měla vypadat státní propagace golfu, jakou pomoc od agentury soukromý sektor potřebuje. Diskuze měla rychlý spád a zajímavý tematický záběr. Po prezentacích zazněly zajímavé dotazy, jejichž velká většina se týkala právě statistického šetření. Ostatní dotazy se týkaly např. ratingu hřišť, možnosti propagace golfu na domácím trhu či rozpočtu agentury CzechTourism věnovanému na golf v roce 2008. Zajímavý byl dotaz, co si myslí o ČR jako golfové destinaci Mike Woodcock. Mike Woodcock je přesvědčen, že je zde dobrá platforma pro další propagaci země v podobě ocenění „Neobjevená golfová destinace roku 2007“ a v tuto chvíli je nezbytné dodržovat jednotný branding a image destinace.

Co nás tedy čeká do budoucna? Od roku 1990 do roku 2001 se růst golfové turistiky oproti běžné turistice zvýšil trojnásobně. Po roce 2001 se celková dynamika růstu cestovního ruchu snížila, ale golfová turistika pouze o polovinu oproti poklesu dynamiky celkového cestovního ruchu. V rámci vývoje po 11. září se dynamika rozvoje golfové turistiky opět zvýšila. V roce 2005 dosáhla úrovně, kterou měla před 11. zářím. V příštích letech je očekáván její globální růst. Golf se stal sportem, který je in. Dříve to byla záležitost pouze pro bohaté lidi, ale nyní je běžným módním sportem dětí. Na tento trend reagují golfové kluby po celém světě. Až bude těmto dnešním dětem třicet nebo čtyřicet let, způsobí to obrovský nárůst golfové turistiky.

Více informací:
Mgr. Helena Kopecká
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, odbor PR
tel.: +420 221 580 485
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
www.CzechTourism.com 


 
< Předch.   Další >