Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow Aktuality arrow ČGF: změny pravidel golfu od roku 2008
ČGF: změny pravidel golfu od roku 2008
Saturday, 15 December 2007

ČGFV neutuchající společné práci R&A a USGA přichází každé čtyři roky okamžik, kdy jejich úsilí, dosud skryté golfové veřejnosti, vydává své plody v podobě nové edice Pravidel golfu. Ta nejnovější bude v platnosti v letech 2008-2011. A jako vždy, i tentokrát dochází k určitým změnám. Kromě změn formulačních, které mají za cíl lépe, podrobněji a jednoznačněji vyjádřit smysl jednotlivých bodů a předejít tak jejich mylnému výkladu, se jedná i o změny principiálního rázu, které mění dosud platné zásady, postupy a tresty. Takže co nás vlastně čeká? Plný výčet by byl poměrně dlouhý, my se teď omezíme jen na ty nejzávažnější změny. 

Z formulačních změn stojí za zmínku zejména přesné vymezení hranic vodní překážky a půdy v opravě v případě, kdy jsou vyznačeny kolíky nebo čárami, nahrazení formulace „existuje opodstatněný předpoklad“ v případě posouzení statutu ztraceného míče (např. v půdě v opravě, v závadě, ve vodní překážce) formulací „je známo nebo prakticky jisté“ a pak také zavedení pojmu „ztráta rány a vzdálenosti“, který lze aplikovat u řady Pravidel. Pouze v českém vydání pak byly změněny další pojmy, konkrétně „Norující zvíře“ místo „Hrabavého zvířete“ a nahrazení pojmu „vztyčená“ pojmem „držená“ v Pravidlech a odkazech týkajících se praporkové tyče.

Nejzávažnější z principiálních změn je zcela určitě možnost identifikace míče v překážce, což s sebou ovšem zákonitě nese odpovědnost hráče za to, že za každých okolností hraje svým míčem. Odehrání nesprávného míče je tudíž trestné, i když se tak stane v překážce, a Pravidlo pro hru nesprávným míčem má tak stejný výklad všude na hřišti. Jak je zřejmé, formulačně se tato změna dotkne řady Pravidel. Bohužel lze předpokládat určité problémy s poctivým přístupem hráčů při vracení míče na původní místo v případě míče zabořeného v bankru či přikrytého listy, ale jednak by každé takové identifikaci měl být přítomen spoluhráč či soupeř a pak se jen o to víc projeví charakter každého golfisty.

Důležitá je také změna zabraňující dvojímu trestu v případě, že hráč v jednom aktu nesprávně nahradí míč a zároveň poruší některé z jiných Pravidel (např. když odehraje z nesprávného místa). Změna se samozřejmě dotýká pouze hry na rány, kde to nyní skončí pouze u dvou trestných ran. Ve hře na jamky jde totiž v každém případě o ztrátu jamky.

Další změnou, která mění zavedenou praxi, je snížení trestu v případě, že hráčův míč zasáhne hráče, jeho nosiče nebo výstroj (Pravidlo 19-2). Dosud za to byl hráč potrestán všeobecným trestem – dvěma trestnými ranami ve hře na rány resp. ztrátou jamky ve hře na jamky. Nyní dostane hráč v obou případech pouze jednu trestnou ránu, čímž se jasně vymezuje náhoda (Pravidlo 19-2) oproti úmyslu (Pravidlo 1-2) a řešení je tak konzistentní s ideově příbuznými situacemi vícenásobného udeření míče (Pravidlo 14-4) a pohnutím míče v klidu (Pravidlo 18).

Praporková tyč získala ještě výlučnější statut než dosud – je s ní možno manipulovat prakticky kdykoli i během pohybu míče vyjma případu, kdy je před začátkem úderu neobsluhovaná v jamce. Míří-li tak váš příliš silně zahraný pat na nedbale odloženou praporkovou tyč, může ji kdokoli beztrestně odstranit a vy se tak vyhnete trestu podle Pravidla 17-3.

Dále Pravidla nově stanoví, že hráč není potrestán, pokud odehraje pat obkročmo vzhledem k dráze patu, pokud se tak stalo nevědomky nebo proto, aby hráč nestál v dráze patu jiného hráče. Nesmí tak ovšem učinit úmyslně. Cílem této změny je zejména urychlení hry jelikož se týká zejména situací, kdy hráč doklepává krátký pat namísto aby ho označoval.

V posledních letech citelný posun v otázce měření vzdáleností má další odraz v tom, že nově není výměna informací ohledně vzdáleností považována za radu. Můžete se tak spoluhráče například beztrestně zeptat „kolik je to odtud k jamce?“ a on může beztrestně odpovědět.

Ze zřídka aplikovaných Pravidel ještě uveďme zákaz neobvyklého použití výstroje (i když jinak může jít o výstroj obvyklou a přípustnou) a sjednocení trestu pro situace, kdy hráč má více holí než je povoleno, nese avšak nepoužívá Pravidlům nevyhovující hůl či má najednou více než jednoho nosiče – ve všech těchto případech znamená diskvalifikaci až opakovaný prohřešek poté, co byla daná situace zjištěna a uplatněn první trest (dvě trestné rány resp. úprava stavu zápasu, a to za každou jamku, na které k danému prohřešku došlo, s omezením nejvyššího možného trestu).

Nejen nováčci pak jistě uvítají zcela novou sekci „Stručný průvodce Pravidly“, kde jsou jednoduchou formou shrnuty nejzákladnější principy, postupy a Pravidla, jejichž dobrá znalost spolu s trochou zdravého selského rozumu bezpečně provede hráče naprostou většinou běžných situací. V každém případě ale stojí za to si pečlivě přečíst Pravidla celá, což by měl kromě rozhodčích (kde se to předpokládá samo sebou) udělat každý správný golfista. České vydání bude k dispozici ještě tento rok, takže se můžete těšit na dárek pod stromeček.

Dalibor Procházka
STK ČGF
autor českého překladu Pravidel golfu

Článek převzat ze serveru ČGF  


 
< Předch.   Další >